Back to top
Iculong An Mana Erehe!
SPOT.ph blogger Lourd de Veyra on priests, Damasos, and "forgiveness."
By: Lourd de Veyra  |   Published on: Feb 5, 2013 - 11:00am

 

I. Nagsalita na an husgado. Pero uala na cami na cinalaman sa decision. Si, nalulungcot man cami sa balita, pero an batas ay batas. Para huag nang pamarisan nan iba pa na mana indio y erehe na magbabalac pan bastusin an iglesia!

 

II. Viva! Muy bien an desisyon ni Judge Juan Bermejo, eh? Offending religious feelings, eh? Si! Nasactan naman talaga an damdamin namin na mana frayle. At sa palagay namin ay an millon-millon na mana Catolico sarado, eh.

 

III. Pinatauad na namin cia. Ngunit an batas ay batas. At cailangan na sundin ito. Freedom of expression? Alam naman natin na lahat na ito’y may hangganan, may limistasyon. Paran sa mixed martial arts. Puwede mo gauin an lahat para durugin an kalaban, pero hindi mo puedeng cagatin, sabunutan, at tusukin an cania na mata.

 

IV. Cun sila ay tunay na matapang, subucan caia nilang gauin iyon sa loob nan mosque? Por que, an ginaua lan nan mana obispo ay magsalita! Acala mo naman ay casing grave nan man gahasa nan menor de edad.  Marami na mana moro an mas cahindic-hindic ang crimen laban sa estado! Gaia nan pagbenta nan DVD, pan-aambuscada sa mana sundalo, at pag kidnap kay Ces Drilon, eh!

 

V. Pero teca! Sino nga ba an totoo na Damaso, eh? At naiintindihan nga ba nan mana indio na ito cung sino an Damaso na lumalabas sa canila na mana bunganga? Cung sila’y makapagsalita, acala mo’y nabasa nila an non-komiks version niang terible at estupidong novela na Noli Me Tangere na iyan. Alam ba nila na cun ano an tunay na apelyido ni Fray Damaso? Verdolagas! Mana tonto carajo!

 

VI. Si Damaso nga ba talaga an tunay na contravida sa Noli? Macinig caio kasi kay Ambeth Ocampo, isa na historyador at dating fraile rin: hindi raw si Damaso an salvahe kundi Padre Salvi! Si, ano ba naman talaga an mana ginauia ni Damaso maliban sa bastusin yan si Ibarra at ipahukay an bangcay nan kanya na ama? Mas malala iyan si Salvi— dahil an mahalay na Franciscanong ito ay nagcasala sa canya na corazon at sa Dios! Pinagnasahan nia si Maria Clara at pinagbalacan pa na patayin si Ibarra, eh! Ano na clasen Franciscano yan?

 

VII. “Terrorism is the atomic bomb of the poor!” Yan an sabi dati nan Pranses na erehe at malibog na kirat na filosofo na si Jean-Paul Sartre. Cailan ma’y an mana hampaslupa na indio ay mahihirapan pumasoc sa kaharian nan atin na Dios.  An cahirapan ay hindi lamang sa material na bagay cundi pati na rin sa pag-iisip! Tumitigas na an mana buto nan mana iyan ha. Dapat muling palambutin! Cailanga’y latiguhin sa licod— gaya nun ginagawa nan panahon nan amin ninuno na mana fraile.

 

VIII. Cun indolente sila noon, indolente pa rin sila ngaion! Yan an problema pag nagcacaroon sila nan cacaunting carunungan. Ica nga nan mana Americano: Give a monkey a brain and he’ll swear he’s the center of the universe.

 

IX. Casalanan lahat ito nan erehe na si Claro M. Recto na iyan! Punyeta yang Rizal Law na iyan. Obligado nga na magbasa an mana estudyante, pero puro komiks lang naman an canila na referencia. Ano na sabi nan isan freshman sa U-belt? An dalawa na acda raw ni Jose Rizal ay Noli Me Tangere at Florante at Laura? Tonto!

 

X. Ano an inaacala nila? Basta-basta na na lan sila na babangga sa isang Iglesia Katolika? Punieta! Tandaan nilang marami na rin na nagbalac gibain ito, pero buhay pa rin matapos ng ilan mil na taon. Nunca! Sino an sumuboc? Martin Luther? Nabubuloc na bancay. John Lennon? Isa na bala lamang! Madonna? Culubot na at may uban na an vulvol.

 

XI. Uala na mana utang na loob! Mana ingrato! Alam ba nan mana indio na ito na malaci an utang nila sa mana fraile? An fraile an nagdali sa mana islang ito nan maiz, café, cocoa, mani, singcamas, sili, achuete, naranja, pina, bulac, at marami pa na iba. Ica mismo nan lasenggo na Artista Nacional ninio na si Nick Joaquin, sa punto de vista nan economica: an fraile ay isang bayani de cultural.

 

XII. Marami an nagdudunong-dunungan tungcol sa batas. Alam naman natin na sandamucal an nagiging abogado sa Filipinas tuwing may isyu na gaya nan ganito. “Archaic” na an Article 133 nan Revised Penal Code? Antigo an mana bulbol nan lola nila! Para mo na rin na sinabi na “luma” na an Panginoon! An atin na Dios ay mas matanda pa kaysa kay Juan Ponce Enrile, eh. Separacion nan estado y iglesia? Sinverguenza!

 

XIII. Cun hindi dahil sa Iglesia, hanggan ngayon ay nacatira pa rin an mana indiong ito sa canila na mana cueva!

 

XIV. Caia, ano na ngayon an manyayari— naipasar na an RH bill! Magigin laganap na an imoralidad sa mana islang ito! Dadami na lalo an malilibog sa Filipinas! Copular! Copular! Para na mana perros! Mana aso! At ysususunod an legalesacion de divorcio? Y matriomonio de homosexuales? Mana vacla!

 

XV. Si, pinatauad na namin si Señor Celdran. At ayon nga sa instrucciones ni Cardinal Rosales, nunca na nga na ituloy an demanda. Cun an Dios nga ay nagpapatauad, cami na mana fraile pa caia? Pero sino ba cami para macialam sa mana usapin nan estado ngayon, ica nga ni Señor Celdran, no? “Stop meddling en politics!” camo e. Ay uala na cami na cinalaman sa decision nan mabuti na Judge Bermejo.

 

XVI. Sa ngaun, maari namang pumunta sa langit si Celdran. Ngunit may cailangan ciang pagbayaran. An derecho ay derecho. An batas ay batas. Masacit man ito, ito pa rin ay batas, e? Sana y mas masacit an maranasan nia sa loob nan carcel, sa preso.

 

Lalo na pag pumulot cia nan sabon.

How do you feel about this article?
Win  
34
Yum  
0
Want!  
1
LOL  
6
Yuck  
0
WTF  
4
45
Total Votes
We Recommend
Username   * required
Security Code Security Code  * required
 
NOTE: SPOT.ph editors reserve the right to moderate and delete comments, without notice, that contain abusive or threatening behavior, contain advertising, spam, profanity or malicious comments.
38 Comments
 • Mulat
  Accent. Kuhan kuha na frayle magasalita. Bravo!
  3 months ago     Reply  
 • bean norelle
  Online jobs -data encoder . Part time/full time
  You can earn while enjoying time with your family and love ones.
  for more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

  to get started., Email me at besbremisana@yahoo.com
  4 months ago     Reply  
 • joe
  tikang sadto hasta yana waray la gihap ngbag o..ginpapakita la nga tikang han spanish era hasta yana pareho la gehap it pamaagi hit simbahan ngan gobyerno dinhi ha pinas..siring pa nira ONLY IN THE PHILIPPINES.bwsit..nice one sir1
  Feb 08 2014 @ 09:36am     Reply  
 • hshaun05
  nakakatuwa yun sulat... ganito yun nababasa ko sa mga liham ni Lolo
  May 21 2013 @ 12:34am     Reply  
 • mylourd
  BS! May TRO na nailabas ang Korte Suprema laban sa RH Bill, kasalanan ito ng mga Damaso.
  Mar 20 2013 @ 01:20pm     Reply  
 • cerveza cuela
  An pangit basahin .. indi maintindihan na mana tao.
  Mar 02 2013 @ 05:06pm     Reply  
 • PabloPnaer
  Ang hirap basahin. hehehe
  Feb 28 2013 @ 07:10am     Reply  
 • Genuine
  No offense, but this might be how it is (accent), when a Spanish Dominican at Santo Tomas talks in the vernacular. Not bad. With lots of guffaws for good measure. Sir Lourd, you got immersed.
  Feb 23 2013 @ 06:51pm     Reply  
  1
 • magnifico
  Bravo Senor Lourd. Magnifico!

  *Madonna - culubot at mau uvan na vulvol (hahaha!)
  *pinaTUAD si Carlos Celdran (J3J3J3)
  *An atin na Dios ay mas matanda pa kaysa kay Juan Ponce Enrile (J@J@J@)
  Feb 16 2013 @ 11:15pm     Reply  
 • whatsthefrequency
  lourd y** s*ck
  Feb 16 2013 @ 02:32am     Reply  
  10
 • key ef
  Mi basa e mana linya, ultimo tono espanyol. Si Senyor Lourd. Sinverguenza!
  Feb 11 2013 @ 01:44pm     Reply  
 • eufems
  Mahusai ña ag̃ articulog̃ iyog̃ nilicha, Señor de Veyra. Tiac na icatutua nirig̃ manga mangagsisibasa yarig̃ obra. Pinagnanasahan co ngang ibahagui sa aquing capua yaring acda.
  Feb 07 2013 @ 01:25am     Reply  
 • verdolagas
  muy bien señor de veyra. ualang cupas an jusay. punieta cang indio y erehe ca.
  Feb 06 2013 @ 11:47pm     Reply  
 • Cardinal Sin
  Hijo de p*t* ka, Lourd!
  Feb 06 2013 @ 10:42pm     Reply  
  1
 • kanor
  In 10 minutes of my life, I really heard myself speak with a Spanish accent.. What kind of sorcery was that?? gracias amigo
  Feb 06 2013 @ 09:54pm     Reply  
 • psyote
  Galing ni idol talaga nakuha ang punto de vista ni Verdolagas. Syanga naman nabanggit din sa Noli ang apelyido niya sa isang kabanata kung saan ibinalita ang pista ng San Diego.
  Feb 06 2013 @ 09:16pm     Reply  
 • padre salvi
  gusto ko yung pumulot cia nan sabon...BOOOMMM!!!!
  Feb 06 2013 @ 08:29pm     Reply  
 • vhin
  No hablar en es espaniol y tagalog e? Es realmente dificil de leer e? LOL!
  Feb 06 2013 @ 05:50pm     Reply  
 • villalobos
  Aquellos lado que con esta decisión injusta merecen un lugar especial en el infierno!
  Feb 06 2013 @ 01:01pm     Reply  
 • Father Damaso
  Naimagine ko si Subas Herrero as Pader Damaso habang binabasa ko to....
  Feb 06 2013 @ 01:00pm     Reply  
 • pdamaso
  Hijo del Grandisimmo P--A ! Muy Bien Senior Lourd! an Galing mo talaga, nakita mo ang mga kabalbalan nitong mga Prayleng ito na nag Kondenar ki Dr.Jose Rizal...
  Feb 06 2013 @ 12:44pm     Reply  
 • amay bisaya
  singil dito singil dun mga prayle noon at ngayon walang pagbabago sa iglesia ngayon bindisyon ala kwarta biblia kabig pera juan dela cruz wag mo nang isubo ang ostia!!!!!
  Feb 06 2013 @ 08:40am     Reply  
 • anonymous1
  Bravo Senyor Lourd! Aco ay nagagalad na mabasa ito. Nacatutuwa. Haha
  Feb 06 2013 @ 08:05am     Reply  
 • amay bisaya
  hahahaha... could actually imagine balding Fr. Damaso talking wearing his brown habit...
  Feb 06 2013 @ 06:05am     Reply  
 • tifa
  har har har har har nagbalic aco sa panahon ni rizal!!mabujay ang mga indios bravos ng casalucuyang panahon!
  Feb 06 2013 @ 04:42am     Reply  
 • carlos celdron
  Oye.

  No se preocupe. Hinde aco maligo en el carcel.

  Carlos
  Feb 06 2013 @ 12:48am     Reply  
 • rubie
  cung ako si Carlos celdran, hindi ako mag-aahit sa loob nan carcel.
  Feb 05 2013 @ 10:38pm     Reply  
 • Alejandro Barronuchea
  Esta Bien Lourd! Miravillosa! hahahahaha ha...ang galing Lourd ah...Tinik mo talaga!
  Feb 05 2013 @ 10:06pm     Reply  
 • ren
  Haha I love the 'old' Tagalog spelling. Anyway, interesting essay.
  Feb 05 2013 @ 05:53pm     Reply  
 • dagulito
  ala eh, mala tounge twister na ko rine....
  Feb 05 2013 @ 05:32pm     Reply  
 • mylourd
  Happy Valentines, Lourd and welcome back for this new year. Mi Amor Tu. ;)
  Feb 05 2013 @ 05:12pm     Reply  
 • superbonngg
  punieta, an jusay!
  Feb 05 2013 @ 03:03pm     Reply  
 • brian
  Lourd de Veyra, you're the beyst!

  -Nacho Libre
  Feb 05 2013 @ 02:15pm     Reply  
 • Sinverguenza
  "sana ay mas masakit ang maranasan niya sa loob ng karsel sa preso...

  ..lalo pag pumulot siya ng sabon."

  ..punieta
  Feb 05 2013 @ 01:58pm     Reply  
 • PM PhD
  Mana vacla! - LOL hahaha
  Feb 05 2013 @ 01:38pm     Reply  
 • Dona Victorina
  hahahahahaha hilarious!
  Feb 05 2013 @ 01:32pm     Reply  
 • monocle
  que horor ang last sentence!
  Feb 05 2013 @ 11:46am     Reply  
 • monocle
  I love a man with an accent.
  Feb 05 2013 @ 11:43am     Reply   Hide replies
  • jun pyo
   bravo senyor de veyra! lagot tayo sa mga fraile, eh?
   Feb 05 2013 @ 02:06pm     Reply  
1 to 20 of 38